Ontwikkeling van een huisstijlhandboek

Uw organisatie beschikt over een prachtige huisstijl, maar toch wordt deze niet overal consistent doorgevoerd. Vaak gebeurt dit niet uit onwil, maar vanwege het gebrek aan informatie uit welke regels de huisstijl bestaat. De oplossing, een huisstijlhandboek of huisstijlgids waar de 10 belangrijkste elementen zijn vastgelegd. Dit artikel gaat daar dieper op in en licht deze 10 elementen verder uit.

Maar wat is een huisstijlhandboek?

In een huisstijlhandboek staan alle regels en richtlijnen omschreven die van toepassing zijn voor het consistent doorvoeren van de huisstijl. Naast het logogebruik, ook het kleurgebruik en de waardes van deze kleuren, lettertype en fotografie gebruik.

Het perfect doorvoeren van de huisstijl geeft een impuls
aan de zichtbaarheid en geeft het imago meer kracht.

1. de organisatie

Wat doet de organisatie of onderneming en waar staat deze voor? Wat is de doelgroep en wie zijn de stakeholders van deze organisatie? In welke werkvelden opereert de organisatie? Wat is de historie en achtergrond? Waarom is er gekozen voor het huidige beeldmerk? Op deze manier wordt er draagvlak gecreëerd voor het doorvoeren van de huisstijl in alle uitingen.

2. logo gebruik

Op welke manier mag het logo gebruikt worden en hoe mag het beeldmerk gepositioneerd worden? Kan het zijn dat er op sommige dragers uitzonderingen zijn? Denk hieraan bijvoorbeeld op verticale oppervlaktes (banners, beach vlaggen, gevelreclame etc. etc.). Maar zijn er ook afwijkende kleurenschema’s? In het huisstijlhandboek zijn voorbeelden hoe het moet maar ook hoe het niet moet.

3. Slogan en pay-off.

Niet altijd maakt een organisatie gebruik van een pay-off. Maar indien wel is het natuurlijk ook belangrijk om hier het gebruik vast te leggen in het huisstijlhandboek. Mag dit bijvoorbeeld los van het logo en beeldmerk gepresenteerd worden of juist alleen in combinatie met het logo en beeldmerk.

4. Kleuren en het gebruik daarvan

Wat zijn de kleuren van de organisatie en beeldmerk? Wat zijn de kleurcodes voor deze kleuren voor verschillende oppervlaktes, bijvoorbeeld papier, beeldscherm, folie en muur. Waardes zijn PMS, CMYK, RGB, HEX en RAL.

5. Typografie

Welke lettertypes mag er gebruikt worden en in elke hiërarchie. Welke lettertype wordt voor de koppen gebruik en welke voor de broodtekst. Is er een afwijkend lettertype voor bijvoorbeeld tabelgebruik en cursieve tekst. Dit staat allemaal uitgelegd in het huisstijlhandboek.

Tip: Kies voor een lettertype ook een type was goed geschikt is voor cijfers en valuta.

6. Fotografie

Wat zijn de basisrichtlijnen waar de fotograaf aan moet voldoen? Is er een vaste omgeving? (natuur, gebouw, industrieel etc etc) en bepaalde soort verlichting? Word er gebruikt maakt van filters en wat welke uitsnede wordt er gebruikt?

7. Elementen

Wordt er gewerkt met iconen en illustraties? Dit is ook vastgelegd in het huisstijlboek. Welke worden er gebruikt en in combinatie met welke kleuren? Vaak staan er voorbeelden van composities in het huisstijlhandboek.

8. Teksten

Met welke tone-of-voice spreek de organisatie de doelgroep aan? Is er verschil tussen formele en informele communicatie? Is er verschil met de toon op de verschillende mediums?

9. Social Media

Hoe wil je dat de organisatie overkomt op de social media? Dit is natuurlijk een combinatie van elementen. Leg voorbeelden en cases vast in het huisstijlboek.

10. Materiaal

De huisstijl is op zeer veel diverse plekken en onderdelen zichtbaar. Voorbeelden zijn: beeldscherm, smartphone, papier, banners, spandoeken, raambestickering, auto’s etc etc. Al deze zaken komen terug in het huisstijlboek. Welke papiersoort wordt er gebruikt? Wat is het druktechniek van het drukwerk?

Extra:

Met alle deze elementen kan het een flink (digitaal) boekwerk worden. Maak daarom ook een cheatsheet, een A4 die iedereen heeft waar de belangrijkste zaken kort en bondig op staan. (punten 1 t/m 5). Zet ook neer waar de gebruiker het complete huisstijlhandboek kan vinden. Soms komen er kleine veranderingen in de huisstijl. Neem deze update ook mee in het huisstijlhandboek.

Heeft u als organisatie behoefte aan een professionele huisstijlhandboek?
Neem gerust contact op.

Degelijk Design