“We doen niet echt aan marketing, af en toe een e-mail de deur uit en soms wat social media. Daar houdt het wel mee op”.

Klinkt je dat bekend in de oren? Heel herkenbaar. Dat gebeurt vaker bij MKB bedrijven. Veel marketing projecten worden op een nogal – hoe zal ik het zeggen – ad hoc basis uitgevoerd. Vrij uitvoerend en reactief, zonder een duidelijke strategie die erachter zit.

En dat is zonde, want een goede marketingstrategie die goed aansluit bij de doelen van je bedrijf kan heel veel effect hebben. Een marketingstrategie geeft je houvast en overzicht, en voorkomt dat je last minute met hagel gaat schieten, zonder duidelijk plan. Begrijp me niet verkeerd, soms werken impulsieve last minute acties hartstikke goed, maar het is goed om als basis een sterke marketingstrategie neer te zetten.

Daarom in deze blogpost vijf tips om jouw marketingstrategie een kickstart te geven.

1. Bepaal je doelgroep
Jouw bedrijf bestaat omdat je iets aanbiedt waar jouw klant blij van wordt en voor wil betalen: bijvoorbeeld omdat je zijn of haar probleem oplost. En veel bedrijven weten heel goed wát ze aanbieden, maar minder goed wat de échte achterliggende reden is dat een klant bereid is om voor specifiek voor jullie diensten en producten te betalen. Waarom gaat hij eigenlijk niet naar de concurrent? Weet je dat van je eigen klant?

Een marketing strategie werkt pas echt goed als je weet wat je doelgroep is en waar je doelgroep mee zit. Neem dus voldoende tijd om je klant goed te leren kennen: wie is hij? waar woont hij? waar ligt hij ‘s nachts wakker van? Dat helpt je begrijpen hoe je nog beter kunt inspelen op de wensen van je klant.

2. Stel meetbare & realistische doelen
Doelen zijn belangrijk: om te motiveren en om de voortgang te bewaken. Alleen, heel vaak worden er doelen gesteld die niet realistisch zijn en/of niet meetbaar. En dat is funest. Want een doel dat niet realistisch is werkt demotiverend, en een doel dat niet meetbaar is is – tja, die is nogal nutteloos.

Zorg er dus voor dat je doelen opstelt die je een beetje prikkelen, maar niet zóveel dat iedereen er bang van wordt. En vergeet ze natuurlijk niet helemaal SMART te maken: specific, measurable, achievable and timely.

3. Verzin een plan waarmee je die doelen gaat behalen
Heb je je doelen vastgesteld? Zijn ze SMART en ligt het hele marketing team erover op één lijn? Super! Tijd voor de volgende stap: je gaat het plan maken waarmee je je doelen gaat behalen.

Dat klinkt nogal logisch, maar dit is iets wat al snel wordt overgeslagen. En dat is zonde, want zonder een concreet plan met actiepunten, taken en deadlines gebeurt er vaak weinig. Met een plan zorg je ervoor dat mensen zich eigenaar voelen van een bepaald doel: het geeft extra duidelijkheid en houvast.

4. Ga er consequent mee aan de slag
Zodra je je plan hebt uitgewerkt is het tijd voor actie. Een leuke manier om te starten met je plan is om een kick-off meeting te organiseren met alle betrokkenen. Zo wordt iedereen nogmaals gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan het gemeenschappelijke marketing doel. Dit schept een band en bevordert de team building.

Vervolgens zou ik adviseren om herhaaldelijk een afspraak in te plannen om de voortgang te bespreken: wekelijks of maandelijks bijvoorbeeld. Op die manier kun je de consequentie van de uitvoering bewaken. Ik zie meer dan eens gebeuren dat een team heel enthousiast ergens aan begint, maar vervolgens het plan verwaarloosd omdat er nooit iemand op terugkomt.

5. Meet, leer en pas aan
Tot slot: zorg ervoor dat je je marketingactiviteiten blijft meten en aanpassen. Een marketingplan is vaak trial en error en hoeft niet in beton gegoten te zijn. Ideeën die briljant leken kunnen floppen en ideeën waar niemand heel enthousiast van werd kunnen viral gaan. Dat is het mooie van marketing: geen dag is hetzelfde.

Blijf daarom constant monitoren wat de resultaten zijn van je inspanningen. Doe je dit niet, dan kan het zijn dat je ongemerkt veel tijd en geld besteed aan activiteiten die niet goed werken. En dat is zonde.