Check! Je hebt besloten dat je een nieuwe huisstijl wilt. De oude staat eigenlijk niet meer voor wat je doet en wie je bent als bedrijf. Dus is er werk aan de winkel. Maar hoe dan? Hoe maak je van een logo een sterk merk? Wat vraagt dat voor denkwerk van jou en van mij als ontwerper? In deze blogserie neem ik je graag mee langs de zes brand designfases: de stappen die ik als ontwerper met jou doorloop om te komen tot een uniek en passend merk voor jouw bedrijf. Vandaag stap 1: wie ben je, wat doe je en hoe word je gezien als bedrijf?

De ontwikkeling van een sterk merk begint bij een sterk merkbeeld. We brengen de archetypes en de persoonlijkheid van het merk in kaart: wie ben je en wat typeert je, wat wil je, hoe kijk je naar jezelf, hoe kijken anderen naar jou en hoe voeg jij als bedrijf waarde toe?

We zoomen in op drie aspecten:
1. Gedrag: hoe gedraag je je als organisatie in het algemeen? Wat is bijvoorbeeld typerend voor jullie werkwijze, hoe wordt er gewerkt met elkaar? Hoe ga je om met klachten? Maar ook: hoe typeert je klant het contact met je bedrijf?

2. Communicatie: ofwel, de stijl van het huis. Hoe communiceer je met je doelgroep en waarom? Wat is de typerende tone of voice? Past die bij de boodschap bij je cultuur en je toekomstverwachting? Welke boodschap wil je brengen aan wie en op welke platformen?

3. Symboliek: huisstijl, logo, inrichting van je pand, de naamkeuze… wat waren de achterliggende keuzes voor het oude en wat moet het nieuwe jou en je klanten gaan brengen? Ofwel, wat is het goede in de symboliek dat je wil behouden en van welke aspecten wil je afscheid nemen?

Uiteindelijk levert al die informatie interessante input voor je nieuwe huisstijl. In jargon hebben we het dan de volgende 3 elementen goed in kaart gebracht:

» Gepercipieerde identiteit: hoe kijken medewerkers naar het merk? Wat vinden zij typerend voor de manier van werken, de cultuur, de waarden en normen (zo doen wij dat hier), het onderscheidend vermogen en uniciteit van de organisatie? Ik stel dan bijvoorbeeld de vraag: stel dat jouw bedrijf een auto is, welk merk is het dan en waarom?

» Gewenste identiteit: het droombeeld van jou als ondernemer. Zo hoop je dat het merkbeeld gaat worden. Interessant is dan hoe de gepercipieerde identiteit en de gewenste identiteit op elkaar aansluiten.

» Toegepaste identiteit: signalen die medewerkers van de organisatie, bewust en onbewust, uitstralen naar de buitenwacht. Hoe wordt dus de essentie van het merk zichtbaar in de dagelijkse praktijk, in het contact met klanten, leveranciers en andere stakeholders?

Als ik dit op hoofdlijnen in kaart heb, zet ik de stap naar buiten: wie zijn je klanten en wat zijn hun voorkeuren en verwachtingen? Wie zijn je mogelijke concurrenten? Wat voor beeldmerken hanteren zij en hoe positioneren zij zich? Hierover meer in de volgende blog.