In Notes

Content en design – hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Als ontwerper ben ik dagelijks bezig met de balans tussen tekst en ontwerp. Als ik een tekst aangeleverd krijg, heb ik meestal direct een aantal ideeën voor een ontwerp waarin de tekst het best tot zijn recht komt. Welke boodschap wil de klant met die tekst overbrengen en welk beeld past daar goed bij? Dat is belangrijk, want mensen beslissen in een fractie van een seconde of ze een tekst wel of niet willen lezen. Mijn ontwerp moet ervoor zorgen dat mensen de boodschap direct snappen. En dat ze toch geprikkeld worden om verder te lezen.

Net als Bob Dylan – eerst de tekst
Voor mij is het prettig om eerst de tekst te zien. Die inspireert me namelijk. Wat dat betreft ben ik net Bob Dylan. Die schrijft altijd eerst de tekst en daarna pas de muziek. Hij heeft de tekst nodig, hij laat zich erdoor leiden. En daaruit vloeien dan bijna als vanzelf de prachtigste melodieën voort. Dat heb ik ook. Ik vind het fijn om eerst de tekst te lezen, en dan komen de beelden die daarbij passen als vanzelf. Mijn klanten willen juist vaak het ontwerp zien voor ze met de tekst beginnen. Dat snap ik, want het werkt natuurlijk ook andersom! Ik ben dus blij als een klant de tekst al klaar heeft, zodat ik me door de tekst kan laten inspireren.

Tekst op zichzelf is al design
Wat veel mensen zich niet realiseren, is dat tekst op zichzelf al een vorm van design is. En dat begint al bij de basis. Zo zijn letters niet zomaar op een dag uit de lucht komen vallen – ze zijn ontworpen om klanken weer te geven. Een t ziet er anders uit dan een m of een g. Hoe je die verschillende klanken in beeld moest vatten, daar is ooit door iemand over nagedacht. Maar ook bij poëzie zie je dat tekst vaak sterk leunt op de manier waarop die is vormgegeven. Denk aan het lettertype, het gebruik van witregels, de positionering op de pagina. Een heel bekend voorbeeld van een dichter die daarmee speelde is de modernistische dichter Paul van Ostaijen. Hij schreef prachtige gedichten, maar juist door de fantastische manier waarop hij ze vormgaf, zijn ze wereldberoemd geworden.

Content is king, ontwerp de queen
Content is king wordt vaak gezegd, en daar ben ik het voor een groot deel mee eens. Zonder goede tekst is het lastig, misschien zelfs onmogelijk, om je boodschap helder over te brengen. Maar goede content wordt zoveel krachtiger door de manier waarop die gepresenteerd wordt. Dat is de kracht van beeld. Dus als content king is, is design eigenlijk de queen. Koning Willem Alexander krijgt pas echt glans als hij naast Máxima staat. Een koning is machtig, maar met een mooie koningin aan zijn zijde gaat het volk pas echt van hem houden.