In Notes

Bij de ontwikkeling van een nieuwe website of applicatie zijn vaak een hoop mensen betrokken. En hoe meer mensen, hoe meer meningen. Logisch, maar daardoor is het soms lastig om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Vaak hebben mensen geen idee van wat er allemaal mogelijk is. Een ontwerper overziet de mogelijkheden vrij snel en kan die met een mock-up laten zien.

Een mock-up helpt de klant op weg
Een mock-up is in feite een model van een product. Een schets van een mogelijk eindresultaat. Klanten weten vaak nog niet precies wat ze willen, maar hebben wel ideeën. Een mock-up laat zien wat er mogelijk is, en maakt zo het onzichtbare zichtbaar. Doordat iedereen om de tafel zit en commentaar op de schets kan leveren, is iedereen betrokken bij het proces en bij het maken van keuzes.

Voorbeeld Mockup

Orde scheppen in de wirwar aan ideeën
Bij het ontwerpen van een website of applicatie denken er vaak mensen uit verschillende disciplines mee: projectleiders, applicatie-beheerders, programmeurs, tekstschrijvers… Er wordt gebrainstormd over de beoogde doelgroep, maar ook de techniek achter een website en de tone of voice zijn van belang. Op dat moment is het handig om een ontwerper in het proces te betrekken. Met een mock-up schept hij orde in de wirwar aan ideeën, want door iets visueel te maken, krijgt het vorm. Zo kunt u als klant makkelijker keuzes maken.

Voorbeeld Wireframe

Van wire-frame naar ontwerp

Na de mock-up maakt de ontwerper een wire-frame. Dit is de fase tussen mock-up en grafisch ontwerp. Zie het als de architectentekening van een gebouw voor de bouw begint. Hiermee wordt duidelijk dat er op plek X een deur komt, maar de vorm en kleur van die deur staan nog niet vast. Vaak denken mensen dat de wire-frame al het uiteindelijke grafisch ontwerp is, maar dat is het nog lang niet. Kijk hieronder voor het verschil tussen een wire-frame en een grafisch ontwerp dat af is.

Voorbeeld Grafisch ontwerp

Een mock-up versnelt uw project
Heeft u een project dat in de startblokken staat of dat staat te springen om een update? Vraag dan een ontwerper om een mock-up te maken. Dan hebben u en uw team een tastbaar product in handen. Dit versnelt het project en leidt tot een duidelijke en efficiënte manier van werken. Laat een ontwerper zichtbaar maken wat voor u nog onzichtbaar is. Kijk hieronder naar voorbeelden van mock-ups, wire-frames en grafisch ontwerpen.

Voorbeelden in een animatie