In Updates

In de loop van 2013 ben ik op uitnodiging van TSN Thuiszorg gevraagd om kennis te maken met de mensen op het hoofdkantoor van TSN Thuiszorg te Almelo. In dit gesprek kwam naar voren dat ze op zoek waren naar een partij die kan meedenken met de ontwikkeling van haar sociaal intranet.

Door verschillende sessies binnen TSN Thuiszorg kwamen er diverse vraagstukken aan de orde. In de sessies daarop werden deze vraagstukken behandeld en in het concept van het sociaal intranet gegoten. Nadat het concept is goedgekeurd door TSN Thuiszorg is er een functioneel ontwerp en een plan van aanpak gemaakt.

Ontwikkeling
Voor de ontwikkeling is gekozen voor de scrum-ontwikkelmethode. Het project is opgedeeld in sprints van elk 2 weken ontwikkeltijd. Dit heeft als voordeel dat er telkens aan een specifiek onderdeel binnen het intranet gewerkt kan worden. De opdrachtgever heeft tijdens dit proces duidelijk inzicht welke functionaliteiten er op dat moment worden opgeleverd en aan welke er gewerkt word. Zo was er na sprint 2 al een versie die klaar was voor gebruik.

Sprints waren opgeleverd in de volgende onderdelen.
Sprint 1 – Wireframe- en grafisch ontwerp. Inrichten testomgeving
Sprint 2 – Ontwikkeling registratie module en berichten module
Sprint 3 – Berichten module en super-user acties
Sprint 4 – Persoonlijke berichten module, notifactie module
Sprint 5 – Notificatie module en e-mail berichten
Sprint 6 – Testen en optimaliseren en oplevering

Back-end
Naast een front-end met verschillende functies heeft het systeem ook een uitgebreid back-end systeem, waar de admin verschillende acties kan uitvoeren zoals het aanmaken van nieuwsberichten, het inplannen van notificaties e-mails en het aanmaken van verschillende groepen.

Oplevering
Het project is ondertussen opgeleverd en wordt intern uitgerold. De komende tijd zullen steeds meer mensen gebruik gaan maken van dit sociaal intranet.
Reactie Mark Jansen van TSN Thuiszorg.

Reactie Mark Jansen van TSN Thuiszorg

De scrum-methode is voor ons een goede methode geweest om het nieuwe intranet te ontwikkelen. Door de tussentijdse evaluaties ben je sterk betrokken bij de ontwikkeling. Het geeft bovendien de mogelijkheid om al in de ontwikkelfase bij te sturen en eventueel aanvullende wensen kenbaar te maken. De samenwerking verloopt op deze manier optimaal. Voor ons was het ook belangrijk om na het bouwen van het basissysteem door te kunnen ontwikkelen. Hier is in de bouw al rekening mee gehouden, zodat toekomstige wensen relatief eenvoudig kunnen worden toegevoegd.

Uitbreiding
Nu de eerste fase is afgerond word er een plan van aanpak gemaakt voor fase twee. In deze fase worden nieuwe functionaliteiten toegevoegd en bestaande uitgebreid.